Performance Magento Hosting

To Magento αποτελεί την πλέον διαδεδομένη ισχυρή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία αξιοποιείται σήμερα εκτενώς σε μεγάλα websites και από μεγάλους Enterprise πελάτες. Αποτελεί μια από τις πλέον ευέλικτες και αξιόπιστες λύσεις eCommerce σήμερα.

To Magento προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης, χιλιάδες έτοιμες μονάδες λειτουργικότητας και διασύνδεσης και μια μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών και χρηστών.

Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία και ειδίκευση στο Managed Performance Magento hosting και φιλοξενούμε σήμερα τα μεγαλύτερα brands στο χώρο.
Μπορούμε να καλύψουμε κάθε ανάγκη κλιμάκωσης: Από μικρά websites, έως μεγάλα Magento με μεγάλους καταλόγους, πολλαπλά stores, enterprise/commerce Magento, Mage-OS, σε πολλαπλούς servers ή έναν με μεγάλες απαιτήσεις traffic (π.χ. διαφημίσεις στην τηλεόραση, επιθετικές καμπάνιες κ.α.) και εξειδικευμένες ανάγκες. Προσφέρουμε ένα αξιόπιστο Magento optimized full managed περιβάλλον για τη φιλοξενία του Magento σας, ανεξαρτήτως του μεγέθους του site σας.

Έχουμε την εμπειρία να σας συμβουλέψουμε για την κατάλληλη λύση και να έχετε και τη σωστή υποδομή ώστε το Magento website σας να λειτουργεί με τις πλέον υψηλές ταχύτητες και πλήρως αξιόπιστα.

Φροντίζουμε για το Magento σας

Στην πράξη εφαρμόζουμε πολλά optimizations σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος τα οποία έχουμε βελτιστοποιήσει για χρόνια και είναι δοκιμασμένα παραγωγικά στην πράξη ειδικά για Magento. Στο hardware, στο λειτουργικό σύστημα, σε κάθε υποσύστημα που χρειάζεται το website σας, μέχρι και το ίδιο το Magento.
Αναφερόμενοι στα optimizations ενδεικτικά φροντίζουμε ειδικά για το Magento σας, για θέματα όπως:

 1. MySQL/MariaDB optimizations
 2. PHP caching & optimizations
 3. nginx optimizations
 4. Varnish optimizations (με custom VCLs)
 5. Elasticsearch & Solr instances & optimizations
 6. Network optimizations
 7. HTTP/2 optimizations
 8. Redis optimizations
 9. OS/Kernel/Filesystem optimizations
 10. Images/Media optimizations: Private CDN με αυτόματη μετατροπή εικόνων σε webp και avif σύγχρονα formats (εκτός του Magento).
 11. Δεν εγκαθιστούμε περιττό software στον server
 12. Ιndexing optimizations
 13. Pagespeed Performance optimizations
 14. Cluster optimizations
 15. Pagespeed module
 16. Magento security optimizations / hardening
 17. FPC optimizations
 18. Πολυεπίπεδα Backups
 19. Πολλά optimizations στο ίδιο το Magento
 20. Deployment/Developer tools (πχ n98-magerun) καθώς και δικά μας custom Magento tools (single-command αυτόματο sync live προς staging installation, single-command database backup κ.α.)

Όλα τα παραπάνω δεν αφορούν γενικά έτοιμα “τυφλά” optimizations. Γίνονται ειδικά για το Magento σας, με εμπειρία ετών. Δεν είναι όλες οι εγκαταστάσεις ίδιες.

Μπορούμε να σας παρέχουμε ποιοτικό performance Magento hosting. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε παραδείγματα ταχύτητας Magento (backend και frontend).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

OBSERVABILITY

Η σωστή παρακολούθηση της λειτουργίας και της κλιμάκωσης του Magento σας, είναι κάτι που αφορά πολλές πλευρές του συστήματος και κρίσιμο για την επιτυχία του website σας. Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα εργαλεία monitoring-observability στα οποία έχετε και εσείς πρόσβαση σε δικό σας dashboard, όπου φαίνεται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργία και η απόδοση του Magento hosting σας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα της εποπτείας της λειτουργίας του Magento σας, όχι μόνο σε εμάς αλλά και σε εσάς αν το θέλετε.

TrustServers Dedicated Server dashboard 1


TrustServers Dedicated Server dashboard 2


Παράλληλα σε κάθε setup μας, γίνεται διεξοδικός έλεγχος για θέματα ταχύτητας και custom profiling ώστε να εντοπίζουμε με ακρίβεια σημεία που θέλουν φροντίδα, όπως:

 • ζητήματα caching που έχει το website σας, όπου τα επικοινωνούμε με τους προγραμματιστές σας και καθοδηγούμε προς την επίλυσή τους
 • ζητήματα γενικότερου PageSpeed Performance που προκαλούν αργοπορίες στο Magento σας
 • ζητήματα στη βάση δεδομένων, όπως αργά queries, ελλιπή ευρετήρια ή ακόμη και δεδομένα που προκαλούν προβλήματα
 • διαδικασίες cron που προκαλούν αργοπορίες στην κανονική λειτουργία του website
 • εξαιρέσεις στην FPC cache
 • ζητήματα ασφαλείας

Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία ετών σε θέματα pagespeed! Mπορούμε να προτείνουμε τις κατάλληλες κινήσεις ώστε το site σας να είναι γρήγορο.

 Κάθε δευτερόλεπτο που αργεί να φορτώσει στους χρήστες κάθε σελίδα του e-shop σας, χάνετε πολλά χρήματα σε πωλήσεις, γεγονός μετρήσιμο και αποδεδειγμένο.

Premium Magento managed hosting

MANAGED HOSTING

Έμπειροι system administrators, που τους γνωρίζετε με το όνομά τους, έχουν την ευθύνη και την εποπτεία του server σας καθημερινά.

ENTERPRISE ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, αξιοποιώντας enterprise data centers, επώνυμο hardware, δοκιμασμένες για πολλά χρόνια αρχιτεκτονικές και λύσεις ασφαλείας, σε ισχυρό redundant δίκτυο και εξαιρετικά optimizations ειδικά για τις εφαρμογές σας.

CUSTOM SETUPS

Κάθε λύση managed dedicated hosting, στήνεται ακριβώς βάσει των αναγκών σας. Προτείνουμε, εγκαθιστούμε και συντηρούμε τις σωστές λύσεις ειδικά για τις εφαρμογές και τις ανάγκες σας. Δε χρησιμοποιούμε “έτοιμα” optimizations. Κάθε web site είναι διαφορετικό. Mπορούμε και κάνουμε manual optimize τον server ειδικά ειδικά για εσάς (π.χ. nginx, MariaDB, PHP, Redis κλπ).

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ειδικευόμαστε στο Performance

Φροντίζουμε εγγυημένα για πλήθος λεπτομερών δοκιμασμένων optimizations σε όλο το stack, από τον πυρήνα του λειτουργικού μέχρι το επίπεδο των εφαρμογών σας. Δεχόμαστε συνεχώς εύσημα για την ταχύτητα του hosting που προσφέρουμε, με μετρήσιμα αποτελέσματα.

ΑΛΗΘΙΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Γνωρίζουμε και γνωριζόμαστε

Έχετε κοντά σας συνεργάτες. Όχι απλά ανώνυμη – απρόσωπη υποστήριξη. Σας γνωρίζουμε, ξέρουμε τις ανάγκες σας και σας στηρίζουμε τεχνικά και συμβουλευτικά σε όλα τα επίπεδα που αφορούν τη φιλοξενία σας την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του website σας.